1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Процедура визначення значень параметрів маршрутів руху динамічних об'єктів в умовах дії зовнішніх чинників на основі принципу максимуму

Процедура визначення значень параметрів маршрутів руху динамічних об'єктів в умовах дії зовнішніх чинників на основі принципу максимуму

О.І. Тимочко, В.М. Ушань
Анотації на мовах:

Запропонована процедура автоматизованого визначення значення параметрів маршрутів польоту літаків (груп) при подоланні впливу системи ППО противника. Основу процедури складає принцип максимуму Понтрягина. Описана поведінка керованої системи в просторі системою диференціальних рівнянь. Введена система однорідних лінійних диференціальних рівнянь із змінними коефіцієнтами для синтезу управляючих впливів. Сформульована умова оптимальності.
Ключові слова: динамічний об'єкт, система ППО, літак, маршрут руху, система диференціальних рівнянь, принцип максимуму Понтрягина, умова оптимальності