1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Постановка та вирішення задачі про прийом звуку екранованим циліндричним електропружнім перетворювачем з розрізними електродами

Постановка та вирішення задачі про прийом звуку екранованим циліндричним електропружнім перетворювачем з розрізними електродами

Н.Ю. Філіпова
Анотації на мовах:

В рамках електропружньої моделі поставлена та аналітично вирішена задача про прийом звуку циліндричним перетворювачем з розрізними електродами, який розміщений у замкнутому кільцевому хвильовому шарі. Рішення задачі проводиться за допомогою методу часткових областей, а також з використанням властивостей повноти та ортогональності циліндричних хвильових функцій. Визначено коефіцієнти розкладу акустичних, механічних та електричних полів коливальної системи при сполученні полів на границях часткових областей..
Ключові слова: оболонка, п’єзокерамічний перетворювач, «наскрізна» задача, метод часткових областей, хвильовий шар, розрізні електроди