1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Семантичні карти подання організаційних знань

Семантичні карти подання організаційних знань

З.В. Дударь,О.В. Банбан, О.В. Калиниченко, С.Ю. Шабанов-Кушнаренко
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано модифіковані карти знань, які відображають взаємозв'язок видів організаційних знань і є адаптацією семантичних мереж для організаційних знань. Карти знань забезпечують наочне представлення діяльності організації видів знань, які необхідні для забезпечення такої діяльності.


Ключові слова: підстановочна операція, виключення змінних, предикат, що розщеплюється