1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Метод побудови алгебраїчних згорткових кодів у частотній області

Метод побудови алгебраїчних згорткових кодів у частотній області

О.С. Волков
Анотації на мовах:

Запропоновано метод побудови алгебраїчних згорткових кодів у частотній області заснований на застосуванні перетворенні Фур'є у кінцевих полях. Показано, що розроблений метод дозволяє будувати алгебраїчним способом згорткові коди із заданими параметрами та довільною довжиною кодового обмеження.
Ключові слова: згорткові коди, алгебраїчні згорткові коди, перетворення Фур'є, завадостійке кодування