1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Обчислювальна складність методів декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність

Обчислювальна складність методів декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність

М.А. Штомпель
Анотації на мовах:

Проведено оцінку обчислювальної складності методів жорсткого та м’якого декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність для обґрунтування необхідності їх адаптації до особливостей волоконно-оптичних телекомунікаційних систем зі спектральним розділенням каналів.
Ключові слова: обчислювальна складність, декодування, коди з малою щільністю перевірок на парність, волоконно-оптичні телекомунікаційні системи