1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Оцінка интенсивности атак на вразливості доступності комерційних веб-сервісів

Оцінка интенсивности атак на вразливості доступності комерційних веб-сервісів

Аlaa Mohammed Абдул-Хаді
Анотації на мовах:

У статті розглянуті питання оцінки інтенсивності атак на доступність комерційних веб-сервісів і їх елементів. Проведено аналіз осіб, які виконують атаки, їх цілей і мотивів, засобів експлуатації вразливостей. Висунуто гіпотезу про марковість процесів, обумовлених подіями проведення атак на веб-сервіс. Розроблено модель розрахунку інтенсивності атак на веб-сервіс і його елементи, на підставі її визначено інтенсивність і критичність атак на доступність служб dns.
Ключові слова: інтенсивність атак, уразливості доступності, комерційний веб-сервіс, марківські моделі