1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Алгоритм порівняльної оцінки складнощів обміну повідомленнями при фрагментації часових паралельних моделей задач для розподілених обчислювальних мереж

Алгоритм порівняльної оцінки складнощів обміну повідомленнями при фрагментації часових паралельних моделей задач для розподілених обчислювальних мереж

Г.О. Поляков, Г. Геахпур, Р.В. Бублик, О.Г. Толстолузька
Анотації на мовах:

У статті представлений алгоритм порівняльної оцінки складнощів обміну повідомленнями при фрагментації часових паралельних моделей задач для розподілених обчислювальних мереж. Дається порівняльна оцінка ефектівності фрагментації на основі двох підходів: вживання логіки призначення операторів на вільний на даний час ОВ і рішення задачі призначення фрагментів задачі на ОВ мережі з використанням формальних поліномів. Алгоритм ілюструється на прикладі однієї з тестових задач Ліверморських циклів.
Ключові слова: паралельна часопараметризована модель задачі, розподілена обчислювальна мережа (РОМ), обчислювальний вузол (ОВ), структури семантико-числової специфікації (СЧС), формальний поліном, складність фрагментації (кількість обмінів повідомленнями)