1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Розширений метод вибору спостережуваних змінних для моніторингу комп'ютерної мережі

Розширений метод вибору спостережуваних змінних для моніторингу комп'ютерної мережі

В.І. Саєнко
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються питання підвищення ефективності моніторингу шляхом зниження навантаження на комп'ютерну мережу службового трафіку. Запропоновані методологічні рішення для вибору достатнього числа контрольованих змінних. Метод використовує інтервальні оцінки значущості. Приклади розглядаються у рамках технології WMI.


Ключові слова: комп'ютерна мережа, моніторинг, WMI, спостережувана змінна