1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(10)'2007
  5. Математична модель коливань кварцового п'єзоелемента з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням

Математична модель коливань кварцового п'єзоелемента з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням

С.В. Хуторненко, В.М. Савченко
УДК 621.38
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Отримано математичну модель товщино-зсувних коливань кварцових п'єзоелементів з однобічним масонавантаженням, що враховує наявність зазору між одним з електродів і поверхнею кристалічного елемента. На основі рішення диференціальних рівнянь коливань п'єзоелемента в частинних похідних уздовж товщини пластини отримані рішення для хвильового числа у виді трансцендентного рівняння і його рішення. Отримано наближені вираження для провідності, частоти і форми коливань кварцового п'єзоелемента.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Хуторненко С.В., Савченко В.М. Математична модель коливань кварцового п'єзоелемента з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням. Системи озброєння і військова техніка. 2007. № 2(10). С. 118-120.