1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Метод оцінки часу доставки повідомлення в комп’ютерних мережах

Метод оцінки часу доставки повідомлення в комп’ютерних мережах

C.І. Шматков
Анотації на мовах:

У статті розроблено метод оцінки ймовірнісно-часових характеристик, що забезпечують задану якість обслуговування – часу доставки повідомлення та його дисперсії. Метод побудовано на основі апарату виробляючих функцій та ймовірнісно-часових графів. Для формального представлення графів використовуються структури семантико-числової специфікації.
Ключові слова: якість обслуговування ймовірнісно-часові графи, семантико-числова специфікація