1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Вибір показника ефективності для потокової моделі багатошляхової маршрутизації

Вибір показника ефективності для потокової моделі багатошляхової маршрутизації

А.В. Шостак, Ю.І. Дорошенко
Анотації на мовах:

Запропоновано різні показники збалансованості навантаження для потокової моделі багатошляхової маршрутизації. Проведено аналіз запропонованих показників збалансованості навантаження в потокової моделі. Визначено показники та критерії їх оптимальності для оцінки збалансованості навантаження при багатошляховій маршрутизації.
Ключові слова: потокова модель, багатошляхова маршрутизація, показник збалансованості навантаження