1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Розробка бази даних інформаційної системи підтримки прийняття рішень лікаря загальної практики

Розробка бази даних інформаційної системи підтримки прийняття рішень лікаря загальної практики

О.В. Висоцька, І.Ю. Панферова, М.О. Щукін, І.С. Доброродня
Анотації на мовах:

Робота присвячена розробці бази даних інформаційної системи підтримки прийняття рішень лікаря загальної практики, яка призначена для покращення ведення медичної документації та швидкого доступу до даних для їхнього візуального відображення та проведення дій, зв’язаних з їхнім аналізом.
Ключові слова: база даних, інформаційна система підтримки прийняття рішень, логічна модель, АРМ сімейного лікаря, технології хмарних обчислень