1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(113)'2013
  5. Управління конкурентоспроможністю підприємства

Управління конкурентоспроможністю підприємства

В.А. Тимофєєв, Є.В. Лещенко
Анотації на мовах:

У статті визначено завдання та вимоги до моделі адаптивної системи ситуаційного управління конкурентоспроможністю підприємства, розроблено структуру моделі та сформульовано перелік основних функції її модулів.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, стратегічне позиціонування, конкурентний потенціал, адаптація, ефективність