1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Багатомодові системи в задачах звукопідводного зв`язку

Багатомодові системи в задачах звукопідводного зв`язку

В.С. Дідковський, О.В. Коржик
Анотації на мовах:

В роботі запропоновано один з можливих підходів до формулювання, постановки та розв`язку задачі формування звукових полів в мілкому морі з врахуванням багатомодовості та багатозв`язаності основних фізичних полів передавальних та приймальних пристроїв абонентів звукопідводного зв’язку. Передбачається, що пристрої виконано з п`єзокерамічних перетворюючих елементів, які представлено коливальними системами з розподіленими параметрами з різними видами електродування. Постановка передбачає застосування методу часткових областей для структурування робочого простору задачі, описання нормальних хвиль в хвилеводному каналі з комбінованими границями шляхом розв’язку задачі Штурма-Ліувілля, використання критеріїв ближніх та дальніх полів та умов мілкого моря, а також заміну граничних умов на поверхнях перетворювачів – умовами спряження.
Ключові слова: звукопідводний зв`язок, мілке море, багатомодові перетворюючі системи, наскрізна задача, сферична оболонка, циліндрична оболонка, умови спряження