1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Особливості постановки наскрізної задачі випромінення звуку в умовах мілкого моря

Особливості постановки наскрізної задачі випромінення звуку в умовах мілкого моря

Д.Д. Новак, О.В. Коржик
Анотації на мовах:

Запропоноване використання базових принципів задач наскрізного типу при описі звукового поля в хвилеводі. В якості кінцевого пристрою засобів звукопідводного зв`язку пропонується п`єзокерамічна антена циліндричного або сферичного типу. Для забеспечення можливості використання «наскрізного підходу» та залучення до розв`язання краєвих задач з граничними умовами змішаного типу – задачі Штурма-Луівіля, показана послідовність виконання перетворень рівняння в середовищі лінійних операторів при розв`язанні зазначеної краєвої задачі, а також ортогональність хвилевих функцій, що використовується. Результати можуть бути використані в ситуації спільного використання декартових та криволінійних координат.
Ключові слова: звукопідводний зв`язок, мілке море, акустичних хвилевід, циліндрична оболонка