1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Формування розсіяного поля приймальним електропружнім циліндричним перетворювачем в замкнутому кільцевому шарі

Формування розсіяного поля приймальним електропружнім циліндричним перетворювачем в замкнутому кільцевому шарі

Н.Ю. Філіпова, О.В. Коржик
Анотації на мовах:

Досліджено кутові розподіли тисків розсіяного і повного полів, сформованого прийомним п'єзокерамічним електропружнім циліндричним перетворювачем з акустично м'яким, акустично жорстким і пружним кільцевим шаром в «наскрізний» постановці на різних частотах. Показано, що поєднання акустичних якостей п'єзокерамічної оболонки і шару із змінною акустичною жорсткістю призводить до зміни діаграм розсіювання. Встановлено, що наявність акустично м'якого або акустично жорсткого шару видозмінює повне поле в порівнянні з аналогічним полем перетворювача без шару, а для пружного шару характер повного поля збігається з полем циліндричної оболонки без урахування шарового елемента.
Ключові слова: прийом звукових хвиль, діаграми розсіювання, повне поле, циліндрична оболонка, п’єзокерамічний перетворювач, хвильовий шар