1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Моделювання теплових пошкоджень напівпровідникових приладів імпульсним електромагнітним випромінюванням різної форми

Моделювання теплових пошкоджень напівпровідникових приладів імпульсним електромагнітним випромінюванням різної форми

Д.Б. Кучер, С.В. Тараненко, Л.В. Литвиненко, Т.В. Зонтова
Анотації на мовах:

Наведено методику аналізу теплових деградацій напівпровідникових приладів при впливі електромагнітних випромінювань різної форми на основі об'ємної теплової моделі. Побудована залежність нормалізованої температури для досліджуваного імпульсу струму.
Ключові слова: напівпровідниковий прилад, імпульсні електричні перевантаження, деградаційний ефект