1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Діагностування аналогових модулів радіоелектронних систем

Діагностування аналогових модулів радіоелектронних систем

Б.О. Шостак, В.Б. Шостак
Анотації на мовах:

У статті приведені результати досліджень щодо діагностики аналогових модулів радіоелектронних систем за допомогою застосування методу примусової діагностики.
Ключові слова: процес діагностування, аналоговий модуль, апріорна невизначеність