1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Розвиток методів радіолокаційного розпізнавання повітряних цілей застосуванням рекурентного аналізу

Розвиток методів радіолокаційного розпізнавання повітряних цілей застосуванням рекурентного аналізу

К.С. Васюта
Анотації на мовах:

В роботі вперше запропоновано для розпізнавання класів повітряних цілей застосування нелінійного рекурентного аналізу, який є інструментом для виявлення ступеня залежностей в спостережуваних процесах. Для рішення завдання розпізнавання в роботі запропоновано розглядати дальнісний портрет цілі як лінгвістичну характеристику, яку можна формалізувати, користуючись наступним ланцюжком: "дальнісний портрет" цілі  структурованість рекурентної діаграми  залежність значень  міра залежності (міра детермінізму). Застосування для аналізу дальнісних портретів повітряних цілей таких перетворень дозволяє розпізнавати їх клас з високою достовірністю.
Ключові слова: розпізнавання повітряних цілей, дальнісний портрет, рекурентний аналіз, квантифікації