1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Застосування грід-системи при дослідженні лінійних блокових кодів

Застосування грід-системи при дослідженні лінійних блокових кодів

С.Д. Винничук, А.М. Давиденко, С.Я. Гільгурт, О.С. Потенко
Анотації на мовах:

Для створення перешкодозахищених цифрових систем з виправленням помилок на основі лінійних блокових кодів пропонується підхід, заснований, з одного боку, на використанні низки способів зменшення ресурсомісткості алгоритмів пошуку породжуючих матриць, з іншого – на застосуванні грід-систем у якості високопродуктивного обчислювального засобу. Для виконання розрахунків було застосовано ресурси Українського національного гріду. Аналіз результатів дозволив виявити закономірність, яка надає можливість ще більше скоротити кількість обчислень при подальшому пошуку практично корисних блокових кодів.
Ключові слова: лінійний блоковий код, відстань по Хеммингу, прискорений алгоритм, грід