1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Узагальнений метод оптимізації структур телекомунікаційної мережі за критерієм ефективності розподілу її ресурсів

Узагальнений метод оптимізації структур телекомунікаційної мережі за критерієм ефективності розподілу її ресурсів

М.М. Климаш, Б.А. Бугиль
Системи обробки інформації. — 2013. — № 7(114). – С. 72-78.
Тематика статті: Телекомунікаційні системи
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті проаналізовано та обґрунтовано чинники, що впливають на неоптимальне використання мережевого ресурсу, закладеного при проектуванні телекомунікаційної мережі. В залежності від кількості ребер у топології мережі, основним фактором впливу на ефективність використання мережевого ресурсу є фізична або логічна структура мережі. Фізична структура формується при проектуванні мережі і в подальшому не зазнає значних модифікацій, тому в роботі запропоновано метод вибору фізичної структури, яка забезпечить максимальну якість сервісу потокам при заданій кількості вузлів і ребер. Із збільшенням зв’язності надлишковість фізичної структури зростає, що призводить до множини можливих логічних структур, формування яких забезпечує політика маршрутизації у мережі. Для максимізації використання мережевих ресурсів у роботі запропоновано метод модифікації логічної структури, що базується на пошуку альтернативних шляхів через найменш завантажені локальні сегменти телекомунікаційної мережі.
Ключові слова: телекомунікаційна мережа, структура, якість сервісу, маршрут, потік
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Климаш М.М. Узагальнений метод оптимізації структур телекомунікаційної мережі за критерієм ефективності розподілу її ресурсів / М.М. Климаш, Б.А. Бугиль  // Системи обробки інформації. – 2013. – № 7(114). – С. 72-78.