1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Аналитическая модель многофазовой одноканальной сети связи с реальной надежностью оборудования

Аналитическая модель многофазовой одноканальной сети связи с реальной надежностью оборудования

Д.І. Могилевич
Анотації на мовах:

Запропоновано аналітичну модель на основі якої отримані розрахункові співвідношення, що дозволяють кількісно оцінити показники якості функціонування мережі зв'язку з урахуванням характеристик надійності обладнання.
Ключові слова: надійність обладнання, аналітична модель, телекомунікаційні мережі