1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Про єдність рішення задачі параметричного синтезу лінійної динамічної системи з інтегральним квадратичним критерієм оптимальності

Про єдність рішення задачі параметричного синтезу лінійної динамічної системи з інтегральним квадратичним критерієм оптимальності

Т.Є. Александрова
Анотації на мовах:

Розглядається проблема пошуку рішення задачі параметричного синтезу лінійної динамічної системи з інтегральним квадратичним критерієм оптимальності. Доводиться твердження про єдність рішення такої задачі. Як приклад розглядається параметричний синтез системи наведення і стабілізації танкової гармати в каналі вертикального наведення.
Ключові слова: параметричний синтез, динамічна система, інтегральний квадратичний критерій, система наведення і стабілізації