1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Математичне моделювання електромеханічного сервомодулю руху засобами пакету Matlab&Simulink

Математичне моделювання електромеханічного сервомодулю руху засобами пакету Matlab&Simulink

Є.В. Пашков, О.О. Кабанов, В.О. Крамарь
Анотації на мовах:

У роботі розглядається задача побудови моделі електромеханічних модулів руху в пакеті Matlab&Simulink. Наведено опис апаратної частини сервомодуля руху. Отримано математичні моделі елементів електромеханічних серво-модулей руху: трифазного асинхронного виконавчого двигуна, силового перетворювача і датчика зворотного зв'язку по кутовий швидкості обертання ротора двигуна. У статті наводяться результати моделювання.
Ключові слова: сервомодуль руху, асинхронний двигун, датчик зворотного зв'язку, SimPowerSystems toolbox