1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Раціональний розподіл ресурсу при багатономенклатурному виробництві за ймовірнісним критерієм

Раціональний розподіл ресурсу при багатономенклатурному виробництві за ймовірнісним критерієм

О.В. Сіра
Анотації на мовах:

У роботі розглянута задача раціонального розподілу одновимірного ресурсу при багатономенклатурному виробництві, коли прибуток від реалізації продукції, що виготовляється - випадкова величина. Задача вирішена з використанням критерію - ймовірність перевищення випадковою сумарною прибутком заданого порогу. Для оптимізації одержуваної при цьому дрібно-нелінійної цільової функції запропонована спеціальна обчислювальна процедура.
Ключові слова: раціональний розподіл ресурсу, імовірнісний критерій, нелінійний для дробу функціонал