1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Логіко-формальні моделі бюджетування на верхньому рівні системи управління

Логіко-формальні моделі бюджетування на верхньому рівні системи управління

І.В. Терещук
Анотації на мовах:

В цій роботі розроблені логіко-формальні моделі бюджетування, які є складовою частиною інформаційних технологій. Встановлені логіко-формальні зв'язки між змінними трирівневої системи бюджетування, що дозволить визначити структуру бази даних. Формальна модель задачі бюджетування представляє формування грошових потоків підприємства на верхньому рівні ієрархії.
Ключові слова: логіко-формальна модель, бюджетування