1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Моделювання сталого режиму мережевих об'єктів енергетики на паралельних обчислювальних системах

Моделювання сталого режиму мережевих об'єктів енергетики на паралельних обчислювальних системах

О.А. Чемерис, М.Ю. Савченко, С.О. Резнікова
Анотації на мовах:

У статті представлений підхід до моделювання мережевих енергетичних об'єктів в грід системах. Підхід заснований на представленні мережі, що моделюється, нелінійними елементами, розділивши її на підобласті моделювання, і розподілі підобластей на вузли грід системи. Моделювання організовано як асинхронний ітераційний процес.
Ключові слова: грід, моделювання, асинхронні ітераційні методи, енергетична мережа