1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(114)'2013
  5. Аналіз можливості використання аналітичного наближення для оцінки другої і третьої похідної дальності

Аналіз можливості використання аналітичного наближення для оцінки другої і третьої похідної дальності

Ф.М. Андрєєв, А.В. Статкус
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблена методика оцінки спроможності аналітичних наближень вищих похідних дальності. Стосовно аналогоцифрової системи когерентної обробки пачкового сигналу, реалізованої в РЛС НГО типу 5Н86-M, встановлено, що аналітичні наближення є спроможною оцінкою для другої похідної дальності та неспроможною – для третьої похідної дальності.


Ключові слова: станція радіолокації надобрійного виявлення, аналого-цифрова система когерентної обробки, радіальне прискорення, третя похідна дальності