1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Наукометрична оцінка результатів дослідної діяльності вчених і якості періодичних наукових видань

Наукометрична оцінка результатів дослідної діяльності вчених і якості періодичних наукових видань

В.А. Кірвас
Анотації на мовах:

Наведено аналіз підходів до оцінки результатів наукової діяльності вчених та якості наукових журналів на основі міжнародно визнаних і національних баз даних цитування наукових робіт. Дана коротка характеристика основних індикаторів цитування та приведені деякі шляхи підвищення цитованості публікацій вітчизняних авторів.
Ключові слова: цитованість, індекс Хірша, імпакт-фактор, SCI, WoS, Scopus, РІНЦ, GS