1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Метод визначення напрямів сприяння формуванню цілеспрямованої власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи

Метод визначення напрямів сприяння формуванню цілеспрямованої власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи

В.М. Більчук, Д.А. Гриб, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов
Системи обробки інформації. — 2013. — № 8(115). С. 16-23.
Тематика статті: Загальні питання
УДК 519.8+510.22
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається метод визначення напрямів сприяння формуванню цілеспрямованої власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи на прикладі економічної системи багаторівневої ієрархічної структури, якій враховує функціональне призначення та значущість впливу кожного елементу відповідного рівня щодо визначення змісту функціонування системи в цілому.


Ключові слова: складна система, цілеспрямована поведінка, нестохастична невизначеність, нечітке відношення, функція приналежності
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Більчук В.М., Гриб Д.А., Дзеверін І.Г., Воробйов О.В. Метод визначення напрямів сприяння формуванню цілеспрямованої власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи. Системи обробки інформації. 2013. № 8(115). С. 16-23.