1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Системи динамічного позиціювання судів як ергатичний інструмент підвищення безпеки мореплавання

Системи динамічного позиціювання судів як ергатичний інструмент підвищення безпеки мореплавання

Д.М. Гудков, І.В. Тихонов
Анотації на мовах:

У статті розглянуті основні сучасні системи динамічного позиціювання суден як ергатичний інструмент підвищення рівня безпеки мореплавства. Проведено аналіз існуючих системних рішень динамічного позиціювання за їх типами і складом. Проведено аналіз актуальності та доцільності використання розглянутих системних рішень та можливість їх використання на суднах в залежності від роду їх діяльності.
Ключові слова: судно, динамічне позиціонування, математична модель судна, ергатична система, безпека мореплавства