1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Оцінка ймовірості помилки передачі інформації двовимірними квазіортогональними сигналами

Оцінка ймовірості помилки передачі інформації двовимірними квазіортогональними сигналами

А.М. Дегтярьов, Д.Б. Кучер, В.М. Мирянова
Анотації на мовах:


Анотация: Для передачі інформації запропоновано використовувати ортогональні з вагою сигнали. Зазначені сигнали виходять шляхом зміщення імпульсної характеристики каналоформуючого обладнання. Показано, що ймовірність помилкового прийому координати символу повідомлення знижується при зменшенні енергії вагової функції та енергії імпульсної характеристики каналоформіруючого обладнання, а також при підвищенні порядку каналоформіруючого обладнання.


Ключові слова: функції, що фізично реалізовуються, еквідистантні функції, ортогональність, міжсимвольна інтерференція, закон розподілу, вірогідність помилки