1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Фільтрація зображень з використанням перетворення Хаара у блоках

Фільтрація зображень з використанням перетворення Хаара у блоках

С.С. Кривенко, О.О. Колганова, В.В. Лукін
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті методи фільтрації оптичних зображень, які спотворені адитивним білим шумом, на основі застосування перетворення Хаара у блоках 8х8 пікселей. Для контролю якості використані як стандартні метрики, так і метрики візуальної якості PSNR-HVS-M та MSSIM. Проаналізовані тестові зображення різної складності для декількох рівнів адитивних завад. Показано, що ефективність фільтрації із використанням перетворення Хаара дещо нижче, ніж за умови використання дискретного косинусного перетворення, але швидкодія обробки суттєво вище.


Ключові слова: перетворення Хаара, фільтрація, прискорення обробки, якість зображень