1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Автоматна модель вузла сенсорної мережі

Автоматна модель вузла сенсорної мережі

А.І. Левтеров, П.А. Плахтєєв
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається модель вузла сенсорної мережі у вигляді множини автоматів. Граф переходів перетворюється до зручного для програмної реалізації виду. Проведено оцінки витрат ресурсів для типових модулів програм, побудованих у різних середовищах. Проведена верифікація програмної реалізації автоматної моделі з використанням симулятора мікроконтролерної платформи.


Ключові слова: вузол мережі, протокол обміну, стан, автоматна модель, граф переходів