1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬТРА КАЛМАНА В БАГАТОЗОНДОВОМУ МІКРОХВИЛЬОВОМУ МУЛЬТИМЕТРІ

ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬТРА КАЛМАНА В БАГАТОЗОНДОВОМУ МІКРОХВИЛЬОВОМУ МУЛЬТИМЕТРІ

М.А. Мірошник, О.Б. Зайченко
Анотації на мовах:


Анотация: Дана стаття присвячена дослідженню застосовності методу фільтрації Калмана у невластивій для нього області, що відноситься до галузі радіовимірювань і зіставленню точностей, забезпечуваних цим методом і альтернативними.


Ключові слова: багатозондовий мікрохвильовий мультиметр, аналізатор кіл НВЧ, алгоритм обробки сигналів датчиків, закон розподілу похибки, шуми, метод найменших квадратів, фільтр Калмана