1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Сигнально-траєкторний метод оцінки параметрів близьких об'єктів з протяжним зображенням на серії кадрів

Сигнально-траєкторний метод оцінки параметрів близьких об'єктів з протяжним зображенням на серії кадрів

С.В. Хламов, В.Є. Саваневіч, М.М. Безкровний, Н.С. Соковікова
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблений сигнально-траєкторний обчислювальний метод оцінки параметрів видимого руху Q близьких об'єктів із змащеним власним рухом зображенням на серії ПЗС-кадрів. У методі відсутнє розділення обчислювальних операцій на операції внутрішньокадрової і міжкадрової обробки, і як наслідок – відсутні операції формування відміток. Як закон розподілу координат падіння фотонів, що належать об'єкту з протяжним зображенням, прийнята зважена сума кінцевої кількості двовимірних нормальних законів розподілу координат падіння фотонів, математичні очікування яких розташовані уздовж траєкторії видимого руху об'єкту. Метод може бути використаний в програмах автоматизованого виявлення астероїдів при оцінці місцеположення астероїдів, що мають великі швидкості видимого руху, наприклад, астероїдів, що зближуються із Землею.


Ключові слова: обробка ПЗС-зображень, протяжний об'єкт, оцінка положення, CoLiTec