1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Метрологічний аналіз пристрою для контролю ступеня змочуваності твердих тіл рідиною при капілярній дефектоскопіїї

Метрологічний аналіз пристрою для контролю ступеня змочуваності твердих тіл рідиною при капілярній дефектоскопіїї

М.М. Чуйко
Системи обробки інформації. — 2013. — № 8(115). С. 120-125.
УДК 681.2.08
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Здійснено короткий опис ємнісного методу та функціональної блок-схеми розробленого пристрою, що застосовується для підбору пенетрантів з оптимальними характеристиками при капілярній дефектоскопії. Виконано метрологічний аналіз пристрою шляхом розкладання сумарної невизначеності на окремі складові, зумовлені конструктивними та методичними особливостями, розраховано значення складових сумарної невизначеності вимірювання. Згідно з результатами розрахунків зроблено висновки щодо доцільності розроблення пристрою.


Ключові слова: пристрій, метрологічний аналіз, невизначеність, ступінь змочуваності, розтікання, пенетрат, ємнісний перетворювач
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Чуйко М.М. Метрологічний аналіз пристрою для контролю ступеня змочуваності твердих тіл рідиною при капілярній дефектоскопіїї. Системи обробки інформації. 2013. № 8(115). С. 120-125.