1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Особливості оцінки похибки та невизначеності при проведенні випробувань об'єктів ракетно-космічної техніки на широкосмугову випадкову вібрацію

Особливості оцінки похибки та невизначеності при проведенні випробувань об'єктів ракетно-космічної техніки на широкосмугову випадкову вібрацію

О.В. Чумаченко, К.Ю. Голуб, Ю.І. Пустовар
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено методику, та одержано оцінки похибки та невизначеності результатів вимірювання при проведенні випробувань об'єктів ракетно-космічної техніки на широкосмугову випадкову вібрацію. Проведено аналіз основних складових похибки та невизначеності, що впливають на якість результатів вимірювання. Отримані значення сумарної похибки і розширеної невизначеності результатів вимірювання віброперевантаження (спектральної щільності прискорення). Побудовані графіки функціональної залежності віброперевантаження від частоти, на якій проводять випробування.


Ключові слова: широкосмугова випадкова вібрація, спектральна щільність прискорення, виброперевантаження, похибка, невизначеність