1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Метод формалізації семантичних словника на основі функцій

Метод формалізації семантичних словника на основі функцій

Н.А. Валенда
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновано модель формалізації семантики природної мови у вигляді суперпозицій семантичних функцій. Дана модель дозволяє враховувати багатозначність мовних одиниць.


Ключові слова: словник, семантичний аналіз, контекст, семантична функція, лінгвістичний процесор