1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Метод визначення трудовитрат інженерного праці фахівців служб забезпечення якості з використанням ієрархічно вкладених шаблонних процесів

Метод визначення трудовитрат інженерного праці фахівців служб забезпечення якості з використанням ієрархічно вкладених шаблонних процесів

В.Г. Котеленец, С.Є. Кравцова
Анотації на мовах:

Завдання ефективного використання ресурсів, в тому числі і такого з них, як «персонал» є актуальною для будьякого підприємства. Особливо складною вона є для служб, працівники яких зайняті інженерною діяльністю, що відноситься до розряду інтелектуальної. В роботі запропоновано використання шаблонних процесів для визначення трудовитрат працівників «інтелектуальних» підрозділів. Даний метод є прикладом розвитку методу факторного нормування і може бути застосований для підприємств різних сфер діяльності.
Ключові слова: система менеджменту якості, інженерна праця, робота, шаблонний процес, елементарна дія, нормування