1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Розв’язання завдання оцінки стану соціально-економічної системи

Розв’язання завдання оцінки стану соціально-економічної системи

Т.В. Лук’яненко
Системи обробки інформації. — 2013. — № 8(115). С. 152-158.
УДК 004.9; 681.518.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті представлена структурна модель соціально-економічної системи (СЕС) як об’єкта управління. Описані етапи розробки математичної моделі оцінки стану СЕС, яка на основі агрегованої оцінки масиву факторів управління дозволяє виділити основні цілі розвитку СЕС. Розроблено алгоритм визначення цілей розвитку на основі моделі оцінки стану СЕС, що передбачає визначення зовнішніх та внутрішніх факторів за напрямками діяльності та формування їх агрегованих оцінок.


Ключові слова: математична модель, структурна модель, об’єкт управління, соціально-економічна система, прийняття рішень, стратегія розвитку, алгоритм
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лук’яненко Т.В. Розв’язання завдання оцінки стану соціально-економічної системи. Системи обробки інформації. 2013. № 8(115). С. 152-158.