1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Аналіз методів рішення завдання добування інформації з текстів

Аналіз методів рішення завдання добування інформації з текстів

М.А. Павленко
Анотації на мовах:


Анотация: Одним з ключових завдань при розробці систем підтримки прийняття рішень є синтез і аналіз текстових повідомлень. Однак, рішення даної задачі також необхідно і для виявлення даних, пошуку нової інформації, встановлення неявних зв'язків, семантичного стиснення і ряду інших завдань. На сьогоднішній день розроблено велику кількість методів обробки текстових повідомлень, що дозволяють вирішувати завдання такого класу, однак залишаються не вирішеними завдання машинного розуміння тексту, оцінки його значимості, емоційної оцінки та інші. У статті запропонована спроба вироблення підходу до вирішення завдань, пов'язаних з інформаційним аналізом тексту.


Ключові слова: аналіз тексту, апарат формалізації, обробка тексту