1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Узагальнений аналіз моделей словотворення мотивувованих прислівників російської мови

Узагальнений аналіз моделей словотворення мотивувованих прислівників російської мови

Д.О. Поляков
Анотації на мовах:


Анотация: У даній роботі запропоновано узагальнений аналіз алгебрологіческіх моделей словотворення мотивованих префіксальних, суфіксальних і префиксально-суфіксальних прислівників російської мови з однією мотивуючої основою, побудованих на мові алгебри скінченних предикатів (АСП). Система даних моделей дозволяє вирішувати ряд практичних завдань, наприклад: отримання прислівників, що мають певне смислове значення; отримання прислівників такого виду, на підставі яких можна формувати інші слова; отримання прислівників з наголосом заданого виду; отримання прислівників такого роду, які застосовуються в заданих видах мовлення, наприклад, в художньому, або в діловому.


Ключові слова: система словотворення прислівників, деривація, непроцесуальні конструкції, мотивуюча основа, форманти мотивованих і мотивуючих слів