1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 8(115)'2013
  5. Method of decision of optimization task of distributing battle facilities of operating groupments in terms to insufficient information about opponent

Method of decision of optimization task of distributing battle facilities of operating groupments in terms to insufficient information about opponent

L.G. Raskin
Annotations languages:

In the article the method of decision of optimization task of distributing of battle facilities of operating groupments is considered in the conditions of insufficient information about an opponent.
Keywords: optimum management, management matrices
Reference:
Raskyn, L.H. (2013), "Metod reshenyia optymyzatsyonnoi zadachy raspredelenyia boevыkh sredstv operyruiushchykh hruppyrovok v uslovyiakh nedostatochnoi ynformatsyy o protyvnyke" [Method of decision of optimization task of distributing battle facilities of operating groupments in terms to insufficient information about opponent], Information Processing Systems, Vol. 8(115), pp. 167-170.