1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Визначення інтервалу невизначеності при використанні індексного методу економічної статистики

Визначення інтервалу невизначеності при використанні індексного методу економічної статистики

В.Ю. Дубницький
Анотації на мовах:

Поставлено задачу визначення інтервалу невизначеності при обчисленні значень основних зведених індексів, які використовують в економічній статистиці: індексів товарообігу, об'єму реалізації, індексів цін у формі Пааше та у формі Ласпейроса. Задача розв’язана в припущенні, що дані, необхідні для обчислень, отримані за результатами вибіркових спостережень. Визначено вирази, необхідні для оцінки дисперсії результатів обчислень, абсолютної і відносної помилки процесу отримання чисельних значень індексів. Отримано вирази для визначення граничної відносної помилки при обчисленні цих індексів .Приведено чисельний приклад розв’язання поставленої задачі.
Ключові слова: індексний метод, індекс товарообігу, індекс об'єму реалізації, індекс цін, індекс Пааше, індекс Ласпейпроса, інтервал невизначеності, гранична абсолютна помилка, гранична відносна помилка