1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Загальні принципи застосування дискретних апроксимацій хаотичних відображень для конструювання ґеш-функцій

Загальні принципи застосування дискретних апроксимацій хаотичних відображень для конструювання ґеш-функцій

А.В. Антонов, І.Є. Кужель, Н.В. Шигімага
Анотації на мовах:

Аналізуються загальні підходи і тенденції побудови ґеш-функцій на основі хаотичних відображень. Зазначено, що часто реальні властивості таких ґеш-функцій не відповідають очікуваним. Виявлено причини виникнення уразливостей і вад в ґеш-функціях на основі хаотичних відображень. Вироблені принципи і рекомендації з використання дискретних апроксимацій хаотичних відображень для їх побудови.
Ключові слова: ґеш-функція, хаотичне відображення, ефективність, колізія