1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Виявлення локальних характеристик біометричних зображень на основі вейвлет-нейро-компресора

Виявлення локальних характеристик біометричних зображень на основі вейвлет-нейро-компресора

О.А. Винокурова, Ю.Є. Татарінова, О.В. Асєєв
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано архітектуру та алгоритм навчання всіх параметрів вейвлет-нейро-компресора даних великого обсягу с метою виявлення локальних особливостей біометричних зображень. Вейвлет-нейро-компресор дозволяє скискати не тільки дані, подані у вигляді зображень, таблиць "об’єкт-властивість", але й нестаціонарні нелінійні часові ряди в on-line режимі. Запропонований підхід може бути використаний для вирішення задач інтелектуальної обробки сигналів довільної природи та в задачах автентифікації користувачів по їх біометричному образу.


Ключові слова: стиснення даних великого обсягу, вейвлет-нейро-компресор, біометричний образ, автентифікація, біометрія