1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Концепція та принципи створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих систем

Концепція та принципи створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих систем

А.В. Горбенко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновано концепцію створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих систем з негарантоздатних Web-компонентів з невизначеними характеристиками. Концепція базується на принципах, що реалізує ідеї функціонально-компонентної інтеграції Web-сервісів; урахування та зниження невизначеності характеристик гарантоздатності та продуктивності; структурно-часової оптимізації, реверсивного оновлення та ре конфігурації сервісорієнтованих систем. Визначено послідовність реалізації принципів у межах системного підходу до створення гарантоздатних сервіс-орієнтованих систем.


Ключові слова: сервіс-орієнтовані системи, гарантоздатність, концепція та принципи