1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Ансамблеві властивості характеристичних дискретних послідовностей

Ансамблеві властивості характеристичних дискретних послідовностей

О.А. Замула
Анотації на мовах:


Анотация: У статі розглянутий підхід щодо аналізу ансамблевих властивостей різних класів дискретних сигналів. Проведений аналіз методів побудови лінійних та нелінійних дискретних сигналів. Сформульовані пропозиції по використанню деяких класів нелінійних дискретних сигналів для досягнення заданих характеристик функціонування системи передачі інформації з використанням технології розширення спектру.


Ключові слова: характеристичні дискретні сигнали, двозначний характер мультиплікативної групи поля; ансамбль сигналів; різносні множини; кореляційні властивості