1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(115)'2013
  5. Модель евристичного аналізатора шкідливих програм на основі штучної імунної мережі

Модель евристичного аналізатора шкідливих програм на основі штучної імунної мережі

М.М. Корабльов, М.В. Кушнарьов
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано модель евристичного аналізатора шкідливих програм, основним компонентом якої є штучна імунна мережа (ШІМ), за допомогою якої здійснюється навчання, детектування та аналіз як існуючих, так і нових модифікацій вірусів. Для вирішення даної задачі визначаються рейтинги для кожного фрагмента програми, що зустрічається, які показують, в якій кількості об’єктів був знайдений даний фрагмент. Проведено моделювання роботи евристичного аналізатора, що показує ефективність запропонованої моделі.


Ключові слова: евристичний аналізатор, штучна імунна мережа, шкідлива програма, модель. афінність, антитіло, антиген